Każda branża ma swoje produkty i swoich odbiorców.

Nie ma jednakże takich odbiorców, którzy kupowali by w taki sam sposób. Motywacja klientów do zakupu danego dobra czy też danej usługi może być bardzo zróżnicowana. Tak naprawdę to możemy bowiem wyróżnić kilka różnych grup, kilka różnych typów klientów. To od ich charakteru będą zależeć decyzje konsumenckie, a tym samym będzie to miało bezpośrednie znaczenie dla jakości sprzedaży oraz dla wyników sprzedażowych. Jakie zatem typy klientów możemy wyróżnić? Tutaj należy wskazać na cztery podstawowe grupy klientów. Są to klienci dominujący, klienci inicjatywni, stali oraz ostrożni. Jeśli chcemy jako przedsiębiorcy, mieć do czynienia ze stałym rozwojem oraz ze sprzedażą na zadowalającym poziomie, to na pewno warto mieć klientów z każdej z tych grup. Klient dominujący to ten, który jest pewien siebie oraz swoich decyzji. Taki klient bardzo łatwo i bardzo szybko podejmuje decyzje o zakupie. Typy klientów

Najczęściej owe decyzje są oczywiście jak najbardziej słuszne, co oczywiście powoduje, że taki klient jest wierny danym markom.

Kolejny z rodzajów klientów, to ten inicjatywny. Jest to inaczej mówiąc wieczny optymista, a tym samym jest to taki rodzaj klienta, który daje przedsiębiorcy podstawy do tego, aby z optymizmem móc patrzeć w przyszłość. Klient stały to kolejny z tych, który dla danego sklepu, dla jego działalności ma bardzo duży wpływ. Jest to bowiem klient, który charakteryzuje się dużą dozą cierpliwości, opanowania, a tym samym tymi cecham zaraża także i innych klientów. Ma to oczywiście bezpośrednie przełożenie na zwiększenie grupy osób, grupy klientów chętnie korzystających z usług danego sklepu. Można jeszcze wskazać na klienta ostrożnego. Mimo tego, że ostrożnie podchodzi on do zakupów danych dóbr, to jednakże ma on bardzo duże znaczenie dla danego sklepu i tym samym nie można o nim mówić jako o mającym małe znaczenie dla przedsiębiorców. Każdy z wymienionych rodzajów klientów ma istotne znaczenie dla kształtowania trendów oraz wyników sprzedaży. Każdy z tych rodzajów klientów jest bardzo handlowi potrzebny.