Mówiąc o kwestiach związanych ze sprzedażą, z handlem, należy wskazać na to, że istnieje pewna grupa produktów, pewna grupa przedsiębiorców, która musi w swoich działaniach koncentrować się tylko na wybranych grupach klientów, na wybranych grupach odbiorców.

Tylko sklepy wielkopowierzchniowe, w tym sklepy oferujące produkty spożywcze mogą pozwolić sobie na oferowanie swoich usług dla wszystkich. Jeśli ktoś ma mały sklep i nie jest to bynajmniej sklep spożywczy, to taki przedsiębiorca powinen znaleźć tak zwaną swoją niszę rynkową, do której kierować będzie swoje produkty. Nie oznacza to jednak, że takie działania będą skazane na niższe zyski lub na większą trudność w pozyskaniu klientów na swoje usługi oraz produkty. Podstawą w działaniach handlowych, podstawą do tego, aby na tym rynku móc się utrzymać, móc się rozwijać, jest znalezienie tej właściwej niszy, czyli inaczej mówiąc, tej właściwej grupy odbiorców. Znalezienie owej niszy na pewno nie jest niczym łatwym, aczkolwiek jest to coś koniecznego. Jeśli mowa jest o tych grupach odbiorców usytuowanych w pewnych niszach rynkowych, należy podkreślić, że działania mające na celu znalezienie owej grupy dotyczą zarówno osób prowadzących sprzedaż stacjonarną jak i tę internetową. Znalezienie takiej niszy rynkowej nie oznacza wcale, że dany przedsiębiorca może swobodnie usadowić się i będzie miał zapewniony stały zbyt. To tak nie działa. Niszowa tendencja

Potrzeba jest bowiem podnoszenia jakości produktu, jego zróżnicowania.

Poza tym również nie oznacza to, że dany przedsiębiorca nie ma szans powiększenia grupy klientów, którzy korzystają z jego usług. W tym względzie jak najbardziej można się rozwijać, można poszerzać grupy docelowe, a tym samym również można z czasem stopniowo zwiększać także i swoje zyski. Te zyski są wszakże podstawowym powodem, dla którego każdy przedsiębiorca podejmuje określone wysiłki, podejmuje określoną działalność. Drobny przedsiębiorca raczej nie może łudzić się, że odbiorcami jego produktów będą wszyscy, gdyż takie podejście zazwyczaj kończy się srogim zawodem i sporymi kłopotami.