Windykacja to forma odebrania należnych długów.

W tym przypadku firma, która chce odzyskać pieniądze, wchodzi na drogę sądową, sąd uznaje jej rację, w tym przypadku nakazuje zwrot należnych pieniędzy. Może to także prowadzić do wkroczenia komornika, który będzie zajmował przykładowo środki trwałe danej firmy, następnie zlicytuje je tak, aby odzyskać pieniądze.

Czym jest windykacja?

Jak może pomóc nam firma windykacyjna?

Z pewnością dla firm borykających się ze ściąganiem należności od dłużników, najlepszym wyjściem będzie windykacja. Firmy windykacyjne posiadają doświadczenie szybkim w ściąganiu należności od dłużników. Dzięki temu firmy, które wykonały pewną usługę czy też sprzedały towar, mogą odzyskać swoje należności. Firmy windykacyjne naturalnie zatrudniają prawników, specjalizujących się w tego rodzaju sprawach, którzy przed sądem będę mogli udowodnić, iż wierzyciele mają prawo do odzyskania należności. Sąd możne nałożyć odpowiednie kary dla osoby zalegającej ze spłatą należności, co z pewnością skłoni taką osobę do szybkiej spłaty. Oczywiście windykacja powinna być ostatecznym rozwiązaniem, wcześniej można prowadzić mediacje, możemy przykładowo zaproponować rozłożenie należności na raty.

Z pewnością warto porozumieć się z firmą, która dłużna jest nam pieniądze, przedstawić inne sposoby spłaty zadłużenia. Pamiętajmy, iż windykacja komornicza czy rozprawa sądowa, wszystko to będzie trwało dość długo, dlatego też należy poszukać innych rozwiązań. Dzięki temu może uda się dojść do porozumienia, możemy szybciej otrzymać wszystkie należności. Dodatkowo także nie będziemy obciążali firmy zalegającej niepotrzebnymi obciążeniami związanymi z kosztami postępowania sądowego. Niekiedy windykacja prowadzi także do upadku przedsiębiorstwa, co z pewnością nie byłoby korzystne dla firmy, która chce odzyskać swoje należności.

Oczywiście firma windykacyjna może poszukać różnych form kontaktu, drogą mailową, telefoniczną, czy też odwiedzić placówkę firmy. Z pewnością powinny być to działania, które będą z jednej strony nieuciążliwe,ale z drugiej strony skuteczne. Powinniśmy poszukiwać firm, które mają doświadczenie w ściąganiu długów, potrafią załatwić zwrot długu nie angażując drogi sądowej. Z pewnością będzie zależało nam na jak najszybszym odzyskaniu pieniędzy czy też dodatkowych odsetek karnych.