Kompensacja mocy biernej to niezwykle istotne zagadnienie. Wpływa ona bowiem na zmniejszenie współczynnika mocy, dzięki czemu możliwe staje się wydłużenie żywotności poszczególnych elementów tworzących sieć zasilającą. Jak doprowadzić do kompensacji mocy biernej i dlaczego warto to zrobić?

Czym jest energia bierna i jakie są jej rodzaje?

Energia bierna, za pobór której płacimy regularnie w ramach opłat za wykorzystanie energii elektrycznej, nie jest zamieniana na ciepło. Pełni ona jednak także niezwykle istotną funkcję. Odpowiada bowiem za prawidłowe działanie transformatorów i silników.

Co ważne, moc bierna nie jest zużywana, ale nieustannie przemieszcza się pomiędzy elektrownią i odbiorcą jej usług. Moc bierną tworzą dwa rodzaje energii. Będzie to:

  • moc bierna indukcyjna – służy do wytwarzania pola magnetycznego w silnikach czy transformatorach i jest pobierana z sieci,

  • moc bierna pojemnościowa – to moc, która jest oddawana do sieci przy pomocy różnego rodzaju odbiorników, jak np. kondensatory.

Niekiedy zdarza się, że sieć elektromagnetyczna jest przeciążona zbyt dużą ilością biernej energii. W takiej sytuacji nieodzowne staje się instalowanie stosownych urządzeń, dzięki którym możliwe są straty mocy czynnej w transformatorach i instalacjach odbiorczych. Współczesne regulacje prawne ograniczają ilość mocy biernej, która może być pobierana z sieci. Przekroczenie z góry narzuconych limitów, wiąże się z koniecznością poniesienia dotkliwych kar finansowych.

Dlaczego kompensacja mocy biernej jest taka istotna?

Przewody o większych przekrojach czy instalacja odpowiednich urządzeń to niezbędne kroki, gdy sieć elektromagnetyczna obciążona jest zbyt dużą ilością mocy biernej. Taka sytuacja może bowiem doprowadzić do zwiększenia strat energii czynnej w transformatorach oraz spadku napięcia w liniach zasilających.

Jak przebiega kompensacja mocy biernej w gospodarstwach domowych?

W gospodarstwach domowych możliwa jest kompensacja mocy biernej w naturalny sposób. Taka naturalna metoda sprowadza się do doboru silników o stosownej mocy, połączonego ze zamianą na mniejsze jednostek niedociążonych. Warto pamiętać wówczas, by wyłączać urządzenia odbierające w czasie przerw w pracy. Metoda ta posiada jednak istotne ograniczenia, a oczekiwane rezultaty może przynieść jedynie wówczas, gdy sieć elektroenergetyczna nie jest zbyt rozległa.

Jak przeczytać można na stronie http://www.treelektryk.pl/kompensacja-mocy-biernej.html, kompensacja mocy biernej możliwa jest również poprzez dobór odpowiednich urządzeń. To właśnie dzięki nim można obniżyć, a nawet całkowicie wyeliminować opłaty za pobór mocy biernej. Mowa tutaj przede wszystkim o bateriach dławików indukcyjnych i bateriach kondensatorów, których zadaniem będzie wytwarzanie przeciwnej energii biernej. Eliminuje to konieczność transportu takiej energii za pośrednictwem sieci elektromagnetycznej.

Dzięki urządzeniom kompensacyjnym moc bierna przekazywana jest między kompensatorem i odbiornikiem, bez konieczności jej powrotu do elektrowni. Aby prawidłowo skompensować moc bierną w gospodarstwach domowych, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników. Będzie to m.in. liczba odbiorników, które wymagają kompensacji czy stopień zrównoważenia sieci, w której zostanie umieszczone urządzenie kompensujące. Nic więc dziwnego w tym, że większość osób decyduje się powierzyć takie zadanie sprawdzonym firmom, działającym w tym obszarze.

Dlaczego warto ograniczać moc bierną?

Jak już zostało wspomniane, kompensacja mocy biernej powoduje obniżenie rachunków za wykorzystaną energię elektryczną. Zastanawiając się, “Jak obniżyć rachunki za energię?”, warto uświadomić sobie również, że ograniczenie poboru mocy biernej przyczynia się do zwiększenia ochrony urządzeń, które współpracują z siecią, wydłużając ich żywotność. Chroni ono także użytkowników przed przekroczeniem odgórnie narzuconych limitów, związanych z produkcją energii biernej. Dotkliwe kary finansowe sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na kontrolę poboru mocy biernej, poprzez jej kompensację.

Posted in: Dom