Category:

Oprysk na rzepak

Rzepak jest jedną z ważniejszych roślin, które są uprawiane przez rolników na obszarze Polski. Należy pamiętać o właściwym nawożeniu oraz przygotowaniu gleby przeznaczonej pod zasiew tej rośliny. W ten sposób można zapewnić roślinom odpowiedni rozwój oraz dostęp do niezbędnych składników odżywczych. Niestety, podobnie jak w przypadku innych roślin uprawnych, również w przypadku rzepaku mamy do Continue Reading

Posted On :