Jedną z bardziej kompleksowych i złożonych dziedzin życia ludzkiego jest oczywiście prawo obejmujące różnego rodzaju postanowienia, nakazy i przepisy.

To dlatego na obszarze naszego kraju działa wielu specjalistów dysponujących rozległym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem w branży prawnej. Do grona tych fachowców można zaliczyć państwowych urzędników, jakimi są komornicy. Ich kancelarie trudnią się wykonywaniem działań prawnych polegających dość często na przymusowym egzekwowaniu różnych postanowień sądowych. Dobrze jest zapoznać się bliżej z działalnością komorników na obszarze Polski.

Zadania wykonywane przez komorników sądowych

Co warto wiedzieć o działalności komorników sądowych?

W głównej mierze, komornik ma za zadanie odzyskiwanie różnych należności na podstawie prawomocnego wyroku sądowego i tytułu wykonawczego. Innymi słowy przedstawiciele tej branży są uprawnieni do zajmowania kont bankowych, wynagrodzenia, ruchomości, nieruchomości oraz pozostałych składników majątku dłużników do stopnia pozwalającego na zaspokojenie wymagań wierzycieli. Dość często dłużnicy sami kontaktują się z komornikami i dobrowolnie dokonują wpłat, ale w razie konieczności taka egzekucja może być przymusowa.

Czasami pojawiają się również sytuacje związane z koniecznością przeprowadzenia eksmisji. Najczęściej chodzi tutaj o opróżnienie lokalu zajmowanego przez osoby lub firmy, które za niego nie płacą. Innym przykładem jest opuszczanie domu, który został zajęty przez bank, itp. Jeśli pojawiają się opory ze strony osoby lub podmiotu eksmitowanego, wówczas komornik ma prawo skorzystać z usług ślusarza (na koszt dłużnika) i siłą wejść do zajmowanego lokum w celu dokonania wyprowadzki danych osób wraz z ich mieniem.

Do grona innych zadań komorników sądowych można zaliczyć ustalanie majątku dłużników, dostarczanie istotnej korespondencji oraz realizację pozostałych postanowień organów sądowych. Więcej informacji związanych z działalnością kancelarii komorniczych można odnaleźć na oficjalnych stronach internetowych takich fachowców. Często można je znaleźć korzystając z hasła egzekucja komornicza warszawa lub podobnych wyrażeń w wyszukiwarce on-line.