Każdy, kto zakłada swoją działalność gospodarczą, musi poczynić kilka niezbędnych kroków.

Jednym z nich na pewno jest stworzenie biznesplanu. Nie może być to dokument tworzony na kolanie na kartce papieru, który nie będzie miał wiele wspólnego z rzeczywistością. Biznesplan nie może być dokumentem, który zawiera zbiór marzeń danej osoby. Nie może być zbiorem pustych, nie mających pokrycia w realiach założeń. Biznesplan jest wprawdzie poniekąd tworzony dla samego siebie, ale nie tylko. Jest to bowiem dokument, który bardzo często jest wymagany przez różnego rodzaju instytucje udzielające dofinansowania do założonej działalności gospodarczej. Biznesplan na pewno nie może być dokumentem, który jest tworzony w dowolny sposób. Biznesplan - jak go przygotować?

Istnieją bowiem bardzo ścisłe reguły, które wskazują na to, co taki biznesplan zawiera.

Na pewno jest to dokument, którego założeniem jest realna ocena własnych możliwości, ocena własnych szans na rynku, w danej branży. Dzięki solidnie stworzonemu biznesplanowi możemy mówić o możliwości dostrzeżenia pewnych niedociągnięć, pewnych kwestii, które mogłyby zagrozić powodzeniu działalności. Biznesplan powinien oczywiście tworzony być wedle pewnych ściśle określonych zasad. Tym samym elementami, które nieodzownie w takim dokumencie powinny sie znaleźć jest charakterystyka pomysłu na biznes, charakterystyka proponowanych usług, proponowanych produktów, analiza finansowa przedsiębiorcy, analiza rynku oraz analiza konkurencji, rozplanowanie zatrudnienia oraz organizacji danej firmy, strategia marketingowa, strategia sprzedażowa oraz wizja rozwoju wraz z bardzo dokładnym zaplanowaniem konkretnych działań. Biznesplan jest dokumentem, który powinien być bardzo szczegółowy, a więc nie można tworzyć go w chwilę i bez namysłu. Biznesplan powinien opierać się o rzetelne analizy oraz fakty. Tak naprawdę jeśli mamy do czynienia z dobrym biznesplanem, to stanowi on pewną podstawę do tego, aby dana działalność miała szansę na rozwój, aby dana działalność miała szansę na pełne powodzenie.