Category:

Zestawy Off Grid: zastosowania i korzyści

Zestaw off grid odnosi się do niezależnego systemu energetycznego, który nie jest połączony z główną siecią energetyczną. W praktyce oznacza to wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne czy turbiny wiatrowe, w celu zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych.

Posted On :