Spore grono polskich firm, które działają w różnych branżach produkcyjnych, przemysłowych oraz handlowych i e-commerce, musi pamiętać o konieczności zwrócenia uwagi na wiele istotnych czynności, takich jak na przykład transport dóbr na terenie UE oraz poza granicami wspólnoty europejskiej.

Szczególnie w tej drugiej sytuacji warto zwrócić uwagę na sporo skomplikowanych przepisów oraz na różnorodne procedury o charakterze celnym. Nie wszyscy dysponują stosowną wiedzą oraz doświadczeniem pod tym względem, dlatego dobrze jest uzyskać więcej informacji na ten temat.

Co warto wiedzieć o eksporcie dóbr poza Unię Europejską?

Eksport towarów poza UE – podstawowe informacje

Jeśli chodzi o eksport towarów poza Unię Europejską to firmy zajmujące się takimi czynnościami są zobowiązane do przeprowadzania procedur obejmujących odprawę celną. Przed odprawą konieczne jest z kolei zgłoszenie celne transportowanych towarów, za pośrednictwem specjalnych systemów elektronicznych. Takie działania dotyczą eksportu transportem kolejowym, drogowym, morskim czy też lotniczym. Kwestie formalne są dość złożone i skomplikowane oraz związane z wieloma wymaganiami i przepisami.

Transportując różne dobra poza Unię Europejską trzeba na przykład sporządzić elektroniczne zgłoszenia celne wprowadzane do systemu ECS w procedurze wywozu lub systemu NCTS jeśli chodzi o tranzyt dóbr przez teren danego państwa. Poza tym konieczne jest wykonywanie innych istotnych czynności, takich jak tworzenie międzynarodowych listów przewozowych, pobieranie próbek, zadbanie o zabezpieczenia majątkowe w ramach długów celnych spoczywających na towarze, itp. Innymi słowy istnieje wiele różnych istotnych spraw formalnych powiązanych z takim eksportem.

Na szczęście przedsiębiorcy nie muszą samodzielnie borykać się ze złożonymi i często skomplikowanymi formalnościami celnymi z zakresu eksportu towarów poza teren UE. Świetną formą wsparcia jest bowiem obsługa celna towarów oferowana przez profesjonalne agencje celne. Firmy takie doskonale znają wszystkie procedury oraz zmieniające się przepisy celne. Dzięki ich pomocy wszystkie sprawy formalne powiązane z transportem międzynarodowym będą załatwiane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi.